LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Geologisk tidsskala
Den geologiske tidsskala er en inddeling af jordens historie i navngivne enheder. Tidsskalaen blev opstilliet i 1800-tallet, på et tidspunkt hvor man ikke havde metoder til absolut datering udtryk i år. De enkelte perioder blev navngivet ud fra en given geologisk lagserie. For eksempel kambriumperioden hvori de kambriske bjergarter blev aflejret.

Skalaen er hierarkisk opbygget med enhederne æon, æra, periode, epoke og alder.

Påbegyndt skematisk oversigt
Superæon Æon Æra Periode Epoke Alder Væsentlige hændelser Start, mio. år siden
Oligocæn Chattian
28,4 ± 0,1
Rupelian
33,9 ± 0,1Ordovicium sent
Første grønne planter. Istid i slutningen af perioden 445,6 ± 1,5midt
tidligt