LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Gladii jus et potestas
Gladii jus et potestas (latin), »sværdets ret og magt« (ret og magt til at ikende dødsstraf og lade den fuldbyrde).

Udtrykket skriver sig fra den romerske kejsertid, hvor retten til at lade dødsstraf eksekvere på romerske borgere var forbeholdt kejseren, af hvem derfor en dødsdom måtte stadfæstes; dog delegerede han i senere tid ofte sin myndighed til statholderne i provinserne, undtagen når der var tale om højerestillede.