LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Glagolica
Glagolica (Glagolitisk skrift), det ældste slaviske skriftsystem (navnet af slavisk glagol, ord).

I sin ældre form, hvor tegnene består af en mængde krumme linjer, findes det benyttet i de ældste oldbulgarske håndskrifter; men det gik tidlig af brug inden for det bulgarske område. Derimod fik det i sin yngre, mere kantede form en vis udbredelse på det vestlige serbiske område, især i Dalmatien, hvor det findes brugt i dokumenter til ind i 17. århundrede, men især anvendelse som liturgisk alfabet, idet paverne ved at tillade denne skrift lettere hindrede tilslutningen til den græsk-katolske kirke.

I reformationstiden brugtes alfabetet af tyske og slovenske lutheranere til Udgivelse af reformatoriske skrifter for sydslaverne. Det er dog stadig blevet trængt mere og mere tilbage af det latinske alfabet, og i vore dage er det kun bevaret som liturgisk alfabet ganske enkelte Steder i Dalmatien (stifterne Veglia, Spalato, Zara og Sebenico) og i Montenegro.

Det stammer rimeligvis fra den græske minuskelskrift, som den brugtes i 9.-10. århundrede, og er muligvis det alfabet, som Kyrillos siges at have opfundet til brug for slaverne, men betegnelsen »kyrillisk alfabet« er tidlig blevet brugt om den langt klarere skriftform, der afløste det glagolitiske hos de græsk-katolske slaver og endnu den dag i dag bruges af dem.