LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Tabeller        


Gravamen
Gravamen (latin), besværing. Gravamina kaldtes i den ældre tyske statsret besværinger fra stændernes side over indgreb i de dem tilsikrede friheder; de herved atter foranledigede love benævnedes resolutiones gravaminum. Særlig kendte er de 100 såkaldte Gravamina nationis germanicæ, besværinger fra det tyske folk over pavelige overgreb, tilstillede paven 1522.