LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Tabeller        


Grave
Grave (italiensk), musikalsk foredragsbetegnelse: tungt, alvorligt, anvendes ofte som overskrift til de mere alvorlige, patetiske indledninger til første sats af symfonier eller sonater; benyttes også som tempobetegnelse, omtrent ensbetydende med largo (meget langsomt).