Hakke
Hakke, et håndredskab, der benyttes meget i mark og have til at løsne jorden omkring kulturplanterne samt til samtidig at ødelægge tilstedeværende ukrudt og til at fjerne de overflødige og derfor in casu skadelige kulturplanter.

Der er mange former af hakker, men fælles for flertallet af dem er, at de består af et skarpt eller tilspidset stålblad, anbragt omtrent vinkelret på et kortere eller længere træskaft, enten umiddelbart eller hellere ved en tynd gåsehals - en trind, krumbøjet ståstand, som ender i hakkebladet, - hvorved den, der bruger hakken, får et friere overblik over hakkens virkning, idet det tykkere træskaft så ikke delvis skygger derfor.

Til hakning i meget hård jord benyttes dog undertiden en hakke, hvor bladet er erstattet af en tre- eller firgrenet gaffel med korte, stærke grene.

Gødningshakken (møghakken) er en stærk, vinkelbøjet, togrenet gaffel, der er anbragt på et længere træskaft, og som benyttes til at rage staldgødningen af vognen, mens denne efterhånden køres frem i marken.

Hakker bruges i forskellige former i skoven; almindeligst er plantehakken (Sarauws) med langt, svagt buet skaft og et bredt blad, hvis kanter danner en nedadvendende spidsbue; den bruges i stedet for spaden og har det fortrin at arbejde hurtigere samt at skørne jorden bedre; derimod kan man ikke nå så dybt med hakken som med spaden, og på tørvejord er hakken ubrugelig.

Spids- og bredhakken er den samme som ved andet jordarbejde og bruges til at bryde faste lag i jorden med.

Lugehakken har et kort, lige træskaft; bladet er 2-sidigt og har i almindelighed til den ene side en skarp, lige kant, der sidder vinkelret på skaftets retning, og til den anden side en række korte tænder.