Hakkebræt
Hakkebræt (cymbal, italiensk cembalo, fransk tympanon), gammelt strengeinstrument af tysk (østrigsk) oprindelse. Det består af en trapezformet, flad lydkasse, over hvilken er spændt metalstrenge, der af den spillende anslås med to hamre. Omfanget var oprindelig to, senere indtil fire oktaver. Det må betragtes som en af forløberne for klaveret og indes nu som regel kun hos omvandrende spillemænd. Benævnelsen hakkebræt benyttes undertiden for dermed at betegne et dårligt, nedslidt klaver.


Hakkebræt (søudtryk), den øverste krumning af skibets agterspejl. Man siger »flaget vajer over skibets hakkebræt«, da dette er den linje, der danner agterskibets form på rælingen eller øverste dæk.