Hakkelse
Hakkelse er ituskåret stråfoder. Det er særlig halm, i sjældnere tilfælde grønfoder og hø, der skæres i hakkelse, i hvilken form disse fodermidler lettere blandes med kraftfoder og kræver mindre tyggearbejde end i uskåren tilstand. Hakkelse kan være »kort« eller »lang« (strået kan være skåret i kortere eller længere stykker). Den halm, der skal opfodres på heste, skæres sædvanlig til kort hakkelse af længde cirka 1½ centimeter, mens hakkelse til køer, når sådan anvendes, som oftest gøres 2-4 gange længere. Hakkelse er endvidere anvendt i visse tekniske øjemed, for eksempel som isolationsmateriale ved opbevaring af is, iblandet ler til mønning på tage, ligesom den halm, der bruges i papirfabrikationen, skæres i hakkelse, inden den behandles videre.