LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Hammel

Trehammel
Hammel er bindeleddet mellem trækdyrene og byrden, der skal trækkes. Den almindelige parhammel eller tohammel er delt i 2 dele, hammelstokken og svinglerne; stokken er på midten ved en bolt hæftet til trækbyrden, mens hver ende er leddet til en svingel, så byrden fordeles ligeligt mellem de to trækdyr; ved at flytte bolten, kan det ene trækdyr få en kortere eller længere hammel og derved en større eller mindre del af trækbyrden. Til markarbejde og det meste arbejdskørsel er hammel af sejt træ. Stokken er godt 1 meter lang, på midten 8-10 cm og ved enderne 6 cm bred. Tykkelsen er på midten 5-6 cm. Pløjehammeler skal ikke tynges med for meget beslag; Vognhammeler må derimod beslås med forstærkningsskinner både for og bag foruden med slidplade på midten af siderne.

Ved pløjning og harvning forbindes hammelen med redskaberne ved en bøjle, som bevægelig omfatter hammelstokkens midte; ved en bolt hæftes bøjlen til hammelen og ved en krog til redskabet. Vognhammelen kan være stift forbundet med vognen. Ved markvogne og stive arbejdsvogne fastholdes hammelen til stangen af hammelkappen og en lodret bolt. Hvor der skiftes vogne, må hammelen let kunne tages af og hæftes på. Hammelkappen må være så lang, at hammelen frit kan bevæges, så man på hammelens svingninger kan følge hestenes træk.

Ved elastisk træk skånes hestene, så de kan trække større byrder, ligesom køretøjet og maskineriet, der skal bevæges, holder bedre, så der er grund til at anvende fjedrende hammeler, hvor det uden for stor ulempe og bekostning kan lade sig gøre. Den almindelige løse plovhammel kan vanskelig gøres elastisk uden at blive for tung; ved pløjning og harvning er elastisk træk heller ikke så nødvendigt som ved kørsel.

Når 3 heste skal arbejde sammen, går de i reglen i rad og trækker i en trehammel; denne består her i landet som oftest af almindelige parhammeler, der fæstes til den korte arm af en uligearmet stang, stokken, mens en svingel kædes til den lange arm. Noget jævnere træk giver den amerikanske trehammel; 4 heste kan trække på rad i en firehammmel; men i reglen går 2 foran 2.