LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Våben        


Hjelm

4 forskellige hjelme
Hjelm, krigersk hovedbedækning af metal eller læder, undertiden forsynet med hjelmgitter (visir), kam og fjerbusk.

Hjelm forekom allerede hos assyrerne og perserne, brugtes af grækerne og Romerne (galea af læder, cassis af metal). De ældste frankiske og germanske hjelme var mere dannede efter græsk end efter romerske forbilleder. De ældre nordiske hjelme løb op i en spids (Figur 1, 11. århundrede) med eller uden næseskærm; siden forekommer hjelme med kindskærme (Figur 2, 13. århundrede), med bevægeligt visir og med nakkeskærm (Figur 3 og figur 4, 15. århundrede). I 12. århundrede brugtes i England hjelme med kindskærme og faste åbninger for øjne og næse, i Frankrig top- eller tøndehjelmen (heaume), der af ridderne blev båret over den lettere jernhue (petit bacinet). Fodfolket bar kun den sidstnævnte; de efterfulgtes i 15. århundrede af rundhjelmen (salade) der først havde faste øjeåbninger, senere visir til at slå ned. Jernhatten (chapeau d’armes) havde hverken visir eller nakkeskærm, men en helt omløbende, noget nedadbøjet skærm. Burgunderhjelmen (bourguinotte) var hvælvet, havde kam, fast øjeskærm, kindskærme og nakkeskærm, mens ridderhjelmen (armet) havde bevægeligt visir og hageskærm. Samtidig med den sidstnævnte hjelm bar de menige ryttere og fodfolket jernhatte (morion), pikkelhuer (bourguinotte commune) og stormhuer (cabasset).

Til pryd blev ofte hjelmbuske af fjer, hestehår (svejf) og lignende båret.

Efterhånden som skydevåbnene fik større udbredelse og rustningerne afskaffedes, blev hjelmen lettere og blev kun båret til parade, ved optog og af fyrsternes hustropper. En levning fra middelalderens hjelm findes endnu i de moderne hæres rytteri, navnlig kyrasserer og dragoner. Den danske dragonhjelm havde en puld af læder, på hvis forflade der findes en metalplade; den havde øjeskærm og nakkeskærm af læder, smalle kindskærme (schupper) af læder med metalskæl og en høj kam af metal; den ydede god dækning mod sabelhug, men kunne nemt gennemskydes af en kugle.