Horne Land
Horne Land, en meget uregelmæssig formet halvø i det sydvestlige Fyn, der skyder sig ud i Lillebælt mellem Fåborg Fjord og Horne eller Helnæs Bugt, hvilken sidste begrænses mod vest af halvøen Helnæs; bugten, i hvilken øerne Ilumø (cirka 85 hektar) og Vigø (19 hektar) ligger, har et noget vanskeligt indløb, da sandgrunden »Middelgrunden« er lejret der, men danner i øvrigt en meget god ankerplads.

Halvøen Horne Land er højtliggende og stærkt bakket - højeste punkt Tostebjerg, 62 meter - og har flere steder bratte skrænter, således ud mod Lillebælt og mod syd ved halvøens sydspids Knolden ved Lyø Krog, det farvand, der skiller halvøen fra Lyø.

Jorderne er ret frugtbare; på sydkysten ligger nogle små skove. På halvøen ligger den mærkelige Horne Kirke, en af Danmarks 7 rundkirker, og hovedgården Hvedholm, der hører under grevskabet Brahesminde, samt ved sydøstkysten fiskerlejet Dyreborg.