LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jackstik
Jackstik er elektriske stik, som bruges til at forbinde elektroniske apparater, så disse kan udveksle signaler. Disse stik anvendes i tre forskellige størrelser; standard (hvor stikbenets diameter er 6,5 mm), mini (diameter 3,5 mm) og mikro (2,5 mm i diameter), og de primært til at forbinde elektronisk lydudstyr.

Jack-stik i alle tre størrelser er udformet som et enkelt »stik-ben« med cirkelrundt profil, og dette stikben er inddelt i to, tre eller i nogle tilfælde fire elektrisk ledende zoner (1, 2 og 3 på figuren til højre), adskilt af isolerende afstandsstykker (4). Det yderste stykke har en indsnævring, så en fjederlås kan fastholde stikket når det sættes i en dertil indrettet fatning.

Forbindelser i et jackstik
Det inderste ledende stykke på stikbenet (1) bruges så vidt muligt altid til stel, fordi visse fatninger for jack-stik er indrettet sådan at denne del af stikket får kontakt til det (evt. stelforbundne metal-) kabinet, som apparatet med fatningen er indbygget i.

Jack-stik til monosignaler
I et monosignal er der kun en enkelt lydkanal, og signalet for denne forbindes til spidsen (3) af jack-stikket.

Jack-stik med 3 signalveje
Stereo-jack-stik bruges dels til stereosignaler, dels til balancerede monosignaler samt mono-signalkilder der kræver strøm:

Historisk
Inden telefonnettets automatisering anvendtes jackstik i meget store antal i de manuelle telefoncentralers centralborde. De var her udsat for megen slitage, samtidig med at der måtte stilles strenge krav til overholdelse af tolerancen på jackstikkets diameter.

I Danmark kom man - modsat de fleste andre lande - først efter 1950 i gang med at automatisere telefonnettet. Det var derfor af stor betydning at den danske telefonindustri tidligt havde etableret produktion af jackstik af høj kvalitet, et produkt som tillige blev en vigtig eksportartikel.

Note om terminologien: I telefonteknikken taler man om en prop, og den her i artiklen omtalte »fatning« betegnes jack.