LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jættegryde
Jættegryder kaldes de grydeformige fordybninger i klipper, som dannes under et vandfald ved, at det nedstyrtende vand kommer til at sætte en sten i hvirvlende bevægelse og derved efterhånden udsliber en grydeformig fordybning i elvlejets klippebund. Smukke jættegryder, som bevislig er dannede på denne måde, kan ses i det såkaldte »Døde Fald« ved Ragundastation i Jämtland. Jættegryder findes imidlertid ofte på steder i de lande, som tidligere har været dækkede af en indlandsis, hvor der med de nuværende terrænforhold aldrig kan have løbet elve. Man antager da, at sådanne jættegryder er dannede af de vandfald, som under landisens afsmeltning dannedes ved, at bræelve styrtede ned i spalter eller isbrønde i isen eller måske ud over isens rand, og forekomsten af sådanne jættegryder anses for at være et bevis på, at egnen engang har været nediset. På bunden af jættegryder findes ofte endnu de sten, som har udslebet dem, de såkaldte løbere. Den største jættestue i Skandinavien findes ved Bækkelaget ved Kria; den har en dybde af 10 meter.