LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jernbanenet
Jernbanenet, helheden af et lands eller en landsdels jernbaner. Udformningen og retningen af linjerne i et jernbanenet er afhængig af landets politiske og økonomiske forhold samt af dets geografiske form og terrænets beskaffenhed. Midtpunkter for jernbanenet vil i reglen blive de store handels- og industricentrer, der vil søge at skaffe sig de nemmeste forbindelser med omverdenen. Også hensynet til landets forsvar spiller en rolle for udformningen af jernbanenettet. Dets tæthed er afhængig af befolkningens tæthed og det økonomiske livs vækst.