LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jernko
Jernko (også jernkvæg, jernfæ), ældre betegnelse for en ko, der mod en vis afgift for bestandig var overladt en gård til brug således, at om den døde, skulle den af brugeren erstattes med en anden lige så god. Udtrykket såvel som selve retsforholdet stammer vistnok fra Tyskland, hvor det med hensyn hertil hedder: »Eisernes Vieh das stirbt nie«. I Danmark, hvor »jernko« ikke sjælden nævnes i gamle jordebøger, også undertiden under betegnelsen »udødelige køer«, synes det især at have været kirken, der har ejet sådanne.