LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jeton
Jeton var et rundt og fladt metalstykke med møntlignende præg, som fra 10. århundrede brugtes ved tælling og beregning. I begyndelsen prægedes jetoner i kobber, i 14. århundrede tillige i sølv, i 15. århundrede også i guld. Den menneskelige forfængelighed kastede sig over denne lejlighed til at mønte på egen hånd, hvilket ellers var en suveræn ret, og de store masser af jetoner skaffede dem anvendelse som repræsentativer for de gangbare mønter. De brugtes som mødepenge for i forsamlinger at konstatere de mødepligtiges tilstedeværelse, således ved den katolske gudstjeneste, hvor munkene, der samledes til korsang, hver fik en jeton, som siden fremvistes for en listefører. I akademier, hvor kun de mødende honoreredes, uddeltes jetoner, på hvilke honorarpenge senere kunne hæves hos kassereren. Deraf jetonier, en akademiker, der kun viste sig ved uddelingen af jetoner (Ordet er af Corneille).

På samme måde anvendtes de i Danmark i lavene som ligbærertegn. Hver lavsbror, som skulle bære, fik sin jeton tilsendt forud; ville han ikke bære, måtte han aftenen forud levere jetonen tilbage og erlægge en mark; udeblev han, krævedes bøde. For tilstedeværelse ved disse arbejder tildeltes jetoner som legitimation ved ugelønnens modtagelse. Prøver af sådanne danske jetoner fra 17. og 18. århundrede er bevarede i Nationalmuseet og Møntsamlingen.

Nu hersker der fuldstændig forvirring i brugen af ordet jeton som benævnelse for lignende prægede tegn, idet selv håndbøger til dem regner både minde- og foreningstegn, der bæres som fælles kendemærker. Dette er urigtigt, da der er et andet fransk ord for tegn til sidstnævnte brug: mereaux (gammelfransk merelles, latin marullus). Disse anvendtes også til spil, som nu dambrikker, og desuden i de ovenfor nævnte brug af jetoner.

Jetoner anvendes nu som spilletegn af plastik, elfenben eller perlemor i forskellige former; ellers har de som repræsentativ for penge eller som legitimation ved udleveringer bevaret sig i brug som afregningsmiddel for opvartere ved buffeter, som udleveringstegn for naturalydelser, i butikker og på apoteker, i offentlige garderober, samt som kontrolmærker (svensk polletter) og så videre, men præges nu i plastik eller blik og trykkes på pap eller papir.