LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jolle
Jolle (søvæsen).

1) Tidligere benævnelse på et lille åbent fartøj med spidse stævne og forsynet med sejl og årer, der kan betjenes af en enkelt mand. Benævnelsen jolle omfatter nu nærmest de mindre typer af skibsbåde, indrettet til roning med 2-4 årer og som regel forsynet med sejl. Jolleroere kaldes i orlogsskibe de folk, der ror jolle. Bergensjolle er en fra Bergen stammende jolletype, let bygget med høje, spidse stævne. Hækjolle, kaldes en jolle, der hænger i jollebomme ud over hækken. Kanonjolle benævnedes de mindste ro-kanonbåde, der var armerede med en kanon, der stod på en platform i agterstævnen.

2) Et tov, der farer gennem en enkelt blok (jolleblok), og som bruges til at hejse og nedfire mindre tunge genstande, for eksempel de lettere ræer og stænger, og benævnes da efter vedkommende genstand, såsom bramjolle.

Vaskejolle kaldes i orlogsskibe de joller, der opsættes mellem en rå på forreste mast og stævnen eller mellem vantene til ophængning af folkenes vasketøj.