LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Jomsvikinger
Jomsvikinger, navn på det af den danske besætning i Jomsborg dannede krigersamfund, som holdtes sammen af strenge love og vedtægter. Samfundet bestod utvivlsomt oprindelig af en del af den danske hird, som Harald Blåtand havde lagt som besætning i Jomsborg; krigerne i den kongelige hird dannede i Norden et sådant fast sluttet samfund med særlig strenge love. Jomsvikingerne, som hvis første høvding nævnes den af Harald Blåtand indsatte fordrevne svenske kongeætling Styrbjørn, var kong Harald til god støtte i hans kampe; navnkundigt blev især Jomsvikingernes togt til Norge under Sigvald Jarls anførsel, som havde til hensigt at kue Haakon Jarls modstand mod Harald Blåtands overherredømme; Jomsvikingernes nederlag i Hjørungavaag blev af sagafortællingen fantastisk udsmykket, og deres Norgestogt blev fejlagtigt henlagt til Svend Tveskægs regeringstid, idet det sattes i forbindelse med et løfte, som skulle være aflagt ved gravøllet over Harald Blåtand. Senere, da Harald Blåtand kom i strid med sin søn Svend, tog han såret sin tilflugt til jomsvikingerne og døde i Jomsborg. Jomsvikingerne stillede sig som Haralds tro mænd fjendtlig til kong Svend Tveskæg i begyndelsen af hans regering, og fortællingen om, hvorledes deres høvedsmand Sigvald med list fik ham i sin magt og senere tog uhyre løsepenge for ham, er ikke utroværdig. Senere nævnes dog Sigvald som Svends hjælper i kampen mod Olaf Trygveson (slaget ved Svold år 1000). Med Svends kongetid synes Jomsvikingerne at have udspillet deres rolle og må i Løbet af 11. århundrede være blevet en del af Jomsborgs vendiske befolkning.

Endnu må nævnes, at en i alt væsentligt ganske uhistorisk islandsk saga fra 13. århundrede (»Jómsvikingasaga«) giver en ganske anden fremstilling af Jomsvikingernes samfund. Helten i denne saga er sagnfiguren Palnatoke, hvis eventyrlige og romantiske skæbne skildres i sagaen; han gøres til kong Svends fosterfar, til Harald Blåtands drabsmand etc., og endelig tillægges grundlæggelsen af Jomsborg ham, samt stiftelsen af Jomsvikingernes samfund.