LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Kagstrygning
Kagstrygning var en legemsstraf, bestående i, at forbryderen, bundet til en pæl (kag), offentlig piskedes af bøddelen på den blottede ryg med 27 slag af 9 ris, 3 slag med hvert ris. Kagstrygning forekom hyppig i Christian 5.s lov og ældre anordninger for infamerende forbrydelser og fuldbyrdedes dels med, dels uden brændemærken. I den første form ophævedes kagstrygning 1840; den blotte kagstrygning vedblev derimod at være hjemlet til straffeloven af 1866, men var da faktisk gået af brug. Kagstrygning medførte altid tab af æren, i forbindelse med brændemærken tillige strafarbejde på livstid.