LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Kahyt
Kahyt, et rum i skibet - i reglen agterude - indrettet til beboelse for føreren. Den kan være inddelt i flere eller færre rum eller værelser, der tilsammen danner hans lejlighed. I mindre skibe består den som oftest kun af en opholdsstue og et sovelukaf. I passagerskibe findes særlige kahytter til passagerernes bekvemmelighed. Ved kahytsjomfru og kahytsdreng forstås henholdsvis den kvindelig og mandlige ovarter for passagerne i kahytterne. Kahytskok (eller mesterkok) - i modsætning til skibskokken - tilbereder maden for føreren og passagererne.