LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Karolinger
Karolinger er navnet på den fyrsteslægt, som er opkaldt efter Karl den Store.

Familien kendes fra 7. århundrede. Det var da i Rhin-egnene en mægtig bispe- og godsejeræt, hvis medlemmer ofte indtog den betydningsfulde post som major domus for Austrasien. Bisp Arnulf angives almindeligvis som slægtens stamfar. Sin store magtstilling fik slægten, efter at Pipin af Héristal 687 havde gjort sig til herre også over Neustrien. Under Pipin den Lille tilfaldt også kongenavnet slægten 754. Efter Ludvig den Frommes død 840 delte familien sig i 3 hovedlinjer, der regerede henholdsvis i Italien, Frankrig og Tyskland. Den italienske linjes mandsstamme uddøde 875, den tyske 911, den franske mistede magten i Frankrig 987 og uddøde omtrent en menneskealder senere.