LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Våben        


Karré
Karré (fransk), »firkant«, er navnet på en i fodfolket, navnlig tidligere, anvendt fægtningsformation i sluttet orden, der tillader ildafgivelse til alle fire sider.

Karré, der tidligere fandt megen anvendelse til forsvar mod rytteri, kaldtes hul eller sluttet efter det indre rums størrelse. Den hule karré, hvis indre rum tillod optagelse af stabe, sårede og train, tilhører i Europa en svunden tid, men blev i en periode anvendt af europæerne i krigene i Afrika. Sluttet karré havde et meget indskrænket indre rum, der kun gav plads for enkelte ryttere.

Karrés blomstringstid falder i Napoleons krige; indførelsen af de hurtigskydende bagladegeværer bevirkede afskaffelsen af karré i de fleste hære, idet fodfolket herefter, på grund af sin intensive ild, som regel ikke behøver nogen særlig formation til imødegåelse af rytterangreb.