LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Kasemat
Kasemat (italiensk) er et skudsikkert, af murværk eller beton udført, i reglen med jord overdækket rum for mandskab, skyts, ammunition og så videre.

Kasematen begrænses af to piller, som bærer loftshvælvingen, samt af en formur og en bagmur. Flere ved siden af hinanden liggende kasematter danner en kasematbygning.

Pansret kasemat blev navnlig anvendt i kyst- og søbefæstningen; her var forvæggen, som indeholdt skydeskår for skytset, og til dels overdækning og piller fremstillede af panserplader.