LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Knossos
Knossos, oldtidsby på Kreta, omtrent 5 km fra nordkysten, nær ved det nuværende Iraklio. Det var efter al overlevering en ældgammel by; den omtales i de homeriske kvad og i andre gamle kilder som Minos’ kongesæde. Disse traditioner har i ny tid vundet bekræftelse og udvidelse gennem rige arkæologiske fund. Efter at grækeren Kalokairinos 1878 ved Knossos havde fundet murrester, der af Stillman henførtes til kong Minos’ berømte labyrint, påtænkte Schliemann 1886 undersøgelser, der dog ikke kom til udførelse. Derimod har Arthur Evans senere, delvis i forbindelse med Mackenzie, foretaget vidtløftige udgravninger, der begyndte 1900. Herved er fremkommet rige fund, der viser, at Knossos har været et hovedsæde for den tidligere navnlig fra de mindre herskersæder som Mykenai og Tiryns kendte, mykeniske periode. Der er fundet grunden af udstrakte paladskomplekser, vanskeligt overskuelige, idet flere anlæg fra forskellig, forhistorisk tid ofte griber ind i hinanden (jævnfør Festos (Phaistos)). Om store åbne gårde samlede sig vide, søjledelte haller, til hvilke brede stentrapper førte op; til dem sluttede sig talrige mindre rum, et af dem med vægbænke og en højrygget tronstol af marmor. Væggene var dekorerede med stukrelieffer og malede billeder. Kælderne rummede rige forrådskamre. Sikkert er det dette vidtstrakte palads, der senere betegnedes som »Labyrinten«. Der fremkom en stor mængde enkeltfund, deraf adskillige med ældgamle, endnu ikke sikkert tydede skrifttegn. Som helhed vidner fundene om en forbavsende rigdom og en ejendommelig høj kultur, og de yder ny baggrund for de gamle episke kvad; Fundet af en ægyptisk statuette fra 12. dynasti tyder på, at de ældste dele må henføres til de første århundreder af 2. årtusinde f. Kr. og til den forhistoriske kulturperiode, som afspejles i den senere tids sagn. De store enkeltfund er samlede i et museum i Knossos.

Efter den gamle kulturs fald er byen Knossos vedblevet at bestå, dog uden at kunne hævde sig. Efter romernes erobring af Kreta fik Knossos romersk garnison (67 f. Kr.). Af byen findes nu kun ringe rester.