LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Korinthisk malm
Korinthisk malm, en i oldtiden berømt kobberlegering, der anvendtes til større og mindre kunstgenstande, men hvis sammensætning nu ikke længere kendes. Efter et hos Plinius opbevaret sagn skulle denne legering tilfældig være fremkommet under den plyndring og brand, som overgik Korinth 146 f. Kr., ved »sammensmeltning af guld-, sølv- og malmgenstande; det synes imidlertid, at korinthisk malm har været anvendt længe før 146. Andre mente, at metallet fik sine gode egenskaber ved at afkøles i kilden Peirene. Man skelnede mellem 3 arter af korinthisk malm, en hvidlig, hvori sølvet skulle være til stede i størst mængde, en gullig med guld og en tredje, hvori de 3 metaller fandtes i ligelige forhold; de foretagne analyser synes at vise, at der i legeringerne virkelig kan findes guld og sølv, men kun sjælden og i ganske ringe mængder. Foruden korinthisk malm ansås også det deliske og det æginetiske for særlig godt.