LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Krige        


Korinthiske krig
Korinthiske krig er navnet på en krig, som førtes 395-87 mellem Sparta på den ene side og Athen, Theben, Argos og Korinth med flere stater på den anden. Den har fået sit navn deraf, at kampen for en stor del førtes i omegnen af Korinth. Anledningen til krigen var den i mange stater herskende misfornøjelse med den magtstilling, Sparta havde opnået efter den peloponnesiske krig; det berettes også, at persisk guld har været medvirkende til, at krigen kom i gang, idet perserne ved den tid havde deres problemer med at værge sig mod den spartanske kong Agesilaos’ angreb.

I begyndelsen af krigen blev spartaneren Lysandros slået af thebanerne ved Haliartos i Boiotien (395), hvorefter de allierede rykkede frem mod Peloponnes. Men i et stort slag ved Korinth sejrede spartanerne (394), og da Agesilaos kort efter kom tilbage fra Asien, vandt han ligeledes en sejr ved Koroneia (394). Disse sejre kostede imidlertid meget blod, og ingen af dem fik nogen videre betydning. Spartanerne måtte trække sig tilbage inden for Peloponnes, og der kæmpedes i længere tid omkring Korinth med vekslende held, Især gjorde atheneren Ifikrates med sine peltaster spartanerne stor skade. Da imidlertid også Spartas søherredømme, væsentlig som følge af atheneren Konons heldige foretagender, var blevet ødelagt, søgte spartanerne ved hjælp af den snilde statsmand Antalkidas at vinde perserne for sig. Resultatet blev den antalkidiske fred, hvorved Sparta og Persien faktisk delte overherredømmet i Grækenland mellem sig.