Kvadrille
Kvadrille (fransk Quadrille), en benævnelse, der i tidens løb har afløst betegnelsen kontradans. Oprindelig anvendtes navnet kvadrille på de danse, der forekom i de franske balletter i 18. århundrede, udført af 2-6 dansende par i ensartet påklædning; den kontradans, der første gang indførtes i Rousseau's Fétes de Polyhymnie (1745) og gik under navnet Quadrille de contredanses, senere forkortet til Quadrille, blev oprindelsen til de senere kvadrille, francaise, lanciers og så videre, der som selskabsdanse kom i brug i begyndelsen af 19. århundrede.