LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Våben        


Kvadrireme
Kvadrireme, »firåre«, betegnelse for en af de typer af svære rofartøjer til krigsbrug, som kom i anvendelse fra Alexander den Stores tid. At de var sværere, rummeligere og med højere liggende ræling end den almindelige triere, er uden tvivl. Man har kun få efterretninger om deres udseende. Der kendes imidlertid fra oldtiden ingen afbildninger af skibe med mere end 3 rækker årer over hinanden. Sandsynligst er det, at hver åre i den ene, øverste og derfor længste række af årer på kvadrireme blev roet af 2 mand, i de 2 nederste derimod af en enkelt mand, således at navnet hidrørte fra, at der til hvert lodret åresæt hørte 4 mand som rorkarle. Kvadrireme var ret tung og uhandlelig.