Kvadrupeder
Kvadrupeder eller firføddede dyr er en forældet zoologisk fællesbetegnelse for pattedyr og reptilier (padder og krybdyr). Den skriver sig fra de tider, da man tog rent ydre kendemærker, når man ville inddele dyrene. Hos Aristoteles skete dette vel kun i anden række, pattedyrene er hos ham for eksempel først de levendefødende, dernæst de firføddede dyr; men hos Klein, en af Linnés umiddelbare forgængere, ser vi dyreriget delt i 1) Dyr med fødder og 2) Dyr uden fødder og de første igen i dyr med 2, 4 og så videre fødder. Linné kan endnu ikke komme helt uden om begrebet kvadrupeder, men definerer for eksempel pattedyrene som behårede kvadrupeder, der føder levende unger, og så videre. Siden Cuviers dage er benævnelsen kvadrupeder forsvundet fra al videnskabelig zoologi.