Kvadruplik
Kvadruplik (latin). I processen benævnes sagsøgerens svar på sagsøgtes indsigelser replik og sagsøgtes andet Svar duplik. På tilsvarende måde tales, når sagsøger og sagsøgte tredje gang får ordet, henholdsvis om triplik og kvadruplik. Kvadruplik er altså sagsøgtes svar på sagsøgerens tredje indlæg.