Kvaksalver
Kvaksalver er den, der uden at have autorisation som læge befatter sig med lægevirksomhed i den forstand, at han praktiserer som sådan. Sygegymnastik, massage, ligtornebehandling og lignende anses for at ligge uden for det område, kvaksalverlovgivningen tager sigte på. Videre kan den, der kun behandler sig selv eller personer, der står under hans særlige forsorg, ikke anses for at »praktisere« som læge. På den anden side kræves ikke til kvaksalverbegrebet, at der tages betaling for virksomheden. Strafbar er kvaksalveri efter dansk ret, når han enten påtager sig behandlingen af en sygdom, der efter sin natur i det mindste medfører nogen fare for helbred, hvis den ikke behandles rigtig (at kvaksalveren i sådant tilfælde kun benytter i sig selv ganske virkningsløse midler, frigør ham altså ikke), eller han anvender midler, der i sig selv er farlige for den pågældendes helbred (at sygdommen er af så uskyldig natur, at den ikke behøver lægebehandling, befrier ham altså under denne forudsætning ikke).