Londonderry
Londonderry, grevskab i det nordlige Irland, Ulster, 2.114 kvadratkilometer. Mod nord beskyttes det af Atlanterhavet, hvis betydeligste indskæring er Lough Foyle; mod vest grænser det til Donegal, mod syd til Tyrone og mod øst til Antrim.

Det deles i to dele af højdedraget Carnthoger, der i White Mountains når 541 meter og fortsættes i Sperrin Mountains med Sawel (853 meter). Mod vest ligger dalen langs Foyle-floden, der udmunder i Foyle-bugten, mod øst dalen langs Bann, der danner afløbet fra Lough Neagh. Skønt bjerglandets højde er beskeden, udmærker det sig dog ved nøgenhed og vildhed. »Man kunne ved at vandre om mellem disse vildt sammenhobede klipper tro sig hensat til vor planets første dage«. Lavlandet, der optager de to femtedele af arealet, er derimod frugtbart. Mens engene dækker 49 % og dyrket jord 34,5 % af arealet, er kun 1 % af det skovklædt, og 16 % henligger som kulturfjendsk mose- og bjergland.

Det kolde og ustadige klima er ugunstigt for landbruget, der dyrkes særlig havre, kartofler og hør. Skønt jern forekommer overalt, kobber, bly og kul hist og her, ligger det alt sammen unyttet hen.

Af befolkningen er hovedparten nu katolikker, resten protestanter.