Longering
Longering benyttes med fordel som indledning til unge hestes, særlig ridehestes, dressur. Til dens udførelse hører et long er tøj, der i sin simpleste form består af en line (longe), en kapsun og en lang pisk (Chambriére). Skal hesten longeres indspændt, anvendes desuden en trense, to løse tøjler (indspændingstøjler) med spændehuller i den ene ende og en gjord, forsynet med spænder, for eksempel et sæt ved manken og to andre sæt med cirka 15 centimeters afstand nedefter. De løse tøjler anbringes da i trenseringene og i et sæt af spænderne på gjorden. Longering består i, at hesten bevæger sig i en kreds om longøren, der selv bevæger sig på en mindre kreds og med omtrent samme front som hesten.

Longering kan benyttes til motionering og til dressur og giver hesten en lempeligere uddannelse, idet den spares for rytterens vægt. Ved longering stifter hest og rytter bekendtskab med hinanden, hesten får tillid til og respekt for dressøren, og denne lærer hestens bygning, gang og temperament at kende. Af dressur kan hesten lære at forstå og adlyde den fremaddrivende hjælp (tungeslag og pisk) og at søge frem til hånden gennem den let anspændte longe samt at forstå og adlyde den anholdende hjælp ligeledes gennem longen og endelig lære at samle sig og derved at forbedre sin holdning og gang ved en fin vekselvirkning mellem den fremaddrivende hjælp (den vigtigste hjælp) og den anholdende hjælp. At indspænde hesten bevirker let en mindre følsom behandling af hestens mund, ligesom indspændingen let kan lede til den forkerte opfattelse, at det er hestens hals’ form, der skal bevirke forbedret holdning og gang hos hesten, mens det i virkeligheden i hovedsagen er bearbejdelsen af hestens bagpart, der skal skabe forbedret holdning og gang, og hvorved halsens og hovedets rette stilling skal fremkomme til slut.

Undertiden longerer man, eller rettere »kører« man, med køreliner i steden for med longen. Linerne føres da gennem ringe på gjorden til trensen. Denne »kørsel« foregår efter de samme principper som den almindelige longering, men den kræver betydelig større omhu og skånsomhed ved midlernes anvendelse og kan så på den anden side frembringe større resultater med hensyn til hestens dressur.