LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Ma
Ma, lilleasiatisk gudinde, en af de skikkelser, hvorunder den store naturgudinde, Almoderen, fordum, dyrkedes i Lilleasien, og af hvilke Kybele og Rhea er de bedst kendte. Ma nævnes som dyrket i byen Mastaura i Lydien og som hørende til Rheas følge af Stefan fra Byzans, der tilføjer, at efter sagnet havde Zeus givet Ma det hverv at opfostre den lille Dionysos. I andre byer synes Ma at have været stedets hovedguddom, således rimeligvis i begge byer af navnet Komana (i Kappadokien og i Pontos). Ma omtales i græske indskrifter i Lilleasien, skal også være fundet nævnt i en indskrift fra Makedonien. Ma ses afbildet på mønter; hun står op med et stort ovalt skjold ved siden; om hovedet ses en strålekrone. Det er højst rimeligt, at en af de gudinder, som findes afbildede på de lilleasiatiske klipperelieffer, de såkaldte hetitiske eller anatoliske mindesmærker, stående på et rovdyr, er Ma. Grækerne antog ofte Ma for samme væsen som deres Selene eller Artemis; romerne kaldte hende Minerva eller Bellona.