LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Madban
Madban. Ifølge Skånske Lov skulle den for tyveri sigtede, når han trods indstævning ikke mødte og tog til genmæle på Herredstinget, idømmes madban i herredet, hvilket Anders Sunesøn i sin latinske gengivelse af loven forklarer derhen, at ingen i hele herredet måtte have samkvem med ham under straf af tremarksbøde til kongen. Et sådant forbud mod at omgås en person, være sig ved at bespise ham (det er dette, der særlig ligger i madban) eller, som det andre steder hedder, ved at huse ham, var indbefattet i enhver fredløshedsdom, men kunne altså også, som det anførte sted viser, forekomme som en selvstændig retsfølge af ikke at rette for sig i en sag uden de øvrige til fredløsheden knyttede retsvirkninger. Madban var med andre ord, hvor det anvendtes alene, en afsvækket form af fredløshed, der benyttedes som tvangsmiddel, for at få en sigtet til at rette for sig, i tilfælde, hvor man ikke ville gribe til den fulde fredløshed. Praktisk må det have virket som forvisning fra herredet. Det har også været kendt uden for Skåne.