LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Madrigal
Madrigal (italiensk), en oprindleig italiensk lyrisk digtform, der er beslægtet med sonetten og består af nogle få strofer på 3 eller 4 linjer med kunstfulde rimslyngninger. Da Madrigals særpræg ligger heri, er den følgelig mindre udtryk for egentlig dyb følelse end for tænksom betragtning og åndfuldt pointeret vid. Fra Italien bredte Madrigal sig til Spanien og Frankrig, og også de tyske romantikere efterlignede den.

Benævnelsen Madrigal gik dernæst over på den til sådanne - og lignende - digte komponerede musik, der blev den egentlig repræsentant for kammermusikken og kunstsangen i 15.-16. århundrede og udførtes af et 3-6-stemmigt kor uden ledsagelse af instrumenter.

Madrigal nærmede sig i form til motetten og de mere populære villanelle, frottola og så videre, men var i rytmisk og kontrapunktisk henseende mere kunstfærdig udarbejdet. Da Arcadelt 1538 udgav sin første bog Madrigal, vakte den en sådan opsigt, at den i løbet af 30 år udkom i 12 oplag.

I musikhistorisk henseende har madrigal den væsentlige betydning, at den danner udgangspunktet for den ledsagede solosang (monodien) og derigennem for operaen, idet man arrangerede alt foreliggende madrigal således, at den ene stemme blev sunget, mens de andre stemmer udførtes på lut eller andre instrumenter. Mod slutningen af 17. århundrede fortrængtes madrigal af andre musikformer.

Madrigalkor kaldes sådanne Kor, der særlig beskæftiger sig med udførelsen af gamle madrigal og lignende; Madrigal Society er navnet på en i London eksisterende sangforening, der blev stiftet 1741 med den opgave at udføre madrigal særlig af engelske komponister.