LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Månetabeller
Månetabeller er tabeller, hvorved månens plads på himmelen, dens koordinater, kan findes til en hvilken som helst tid. De første månetabeller blev lavet af Halley (1740) og Euler (1745) efter den af Newton ved gravitationsteoriens grundsætninger givne teori for månens bevægelse. Halleys månetabeller blev forbedrede af Tobias Mayer (1770). Af månetabeller udgivet i 19. århundrede kan nævnes dem af Bürg (1806) og Burckhardt (1812). Til de bedste månetabeller hørte i slutningen af 1800-tallet de af Hansen beregnede (Tables de la lune [London 1857]). Disse benyttedes ved forudberegninger af månens koordinater i de astronomiske årbøger (f.eks. Nautical Almanac), men blev fra 1923 afløst af Browns Tables of the Motion of the Moon (1919). Den franske Connaissance des temps benyttede siden 1915 de af Radau på Basis af Delaunays teori udarbejdede Tables de la lune (Paris 1911).