LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Græske guder        


Nauplios
Nauplios var efter et græsk sagn en søn af Poseidon. På kysten ved Nauplia plejede han ved ildsignaler at vildlede forbisejlende skibe, så at de stødte mod klipperne, hvorefter han udplyndrede dem. På den måde bragte han også ulykke over flere af grækernes fyrster, da de vendte hjem fra Troja. Hans motiv dertil var forbitrelse over deres adfærd mod hans søn Palamedes.