Navarra
Navarra er betegnelsen for et middelalderligt kongedømme på grænsen af Frankrig og Spanien, hvoraf den største del dog var spansk.

Det hørte til de egne, hvorhen maurerherredømmet ikke nåede, og i hvert fald fra tiden omkring 800 dannede det en særlig stat. Der berettes fra denne tid og tiden før om talrige sagnfyrster og deres bedrifter.

Fra år 900 omtrent fik denne stat en fastere karakter og spillede en betydelig rolle i kampen mod maurerne. 1076 forenedes Navarra ved slægtsskabsforbindelser med Aragonien, en forbindelse, der varede til 1134. Så kom der til at herske forskellige linjer i de to lande, og 1234 fik Navarra til konge en franskmand, Thibaud 1., greve af Champagne. Siden rådede så hans slægt en tid lang.

1274 tilfaldt landet den mindreårige dronning Jeanne. Det blev nu angrebet af Kastilien. Men franskmændene hjalp dronningen, og denne ægtede 1284 Filip, en søn af Frankrigs konge Filip den Dristige. Da denne året efter døde, blev Frankrigs konge herre i Navarra, og de to lande blev siden sammen til 1328.

Da den ældre bourbonske linje så uddøde, ville man i Navarra ikke have Filip af Valois til konge, og landet tilfaldt i stedet Louis le Hutins datter Jeanne, der ægtede en greve af Evreux. Denne styrede 1328-43 og fulgtes af den såkaldte Karl den Onde (1343-87), der spillede en stor rolle i de indre franske stridigheder. Da hans efterfølger Karl den Ædle var død 1425, tilfaldt landet en aragonisk prins.

I de følgende menneskealdre slyngedes det frem og tilbage efter arverettens og krigslykkens tilfældigheder under endeløse indre stridigheder. Til sidst tilfaldt det 1494 ved et ægteskab Jean d'Albret. Familien Albret blev imidlertid draget ind i stridighederne mellem Spanien og Frankrig, og 1512 erobrede Ferdinand den Katolske hele den del af Navarra, som siden kom til at tilhøre Spanien. Derimod bevarede slægten Albret et lille kongerige nord for Pyrenæerne, der stadig bar navnet Navarra.

En prinsesse af slægten, Jeanne d'Albret, ægtede den franske prins Anton af Bourbon. Deres søn Henrik af Bourbon, blev 1589 kong Henrik 4. af Frankrig, og det lille kongerige forenedes derved med Frankrig for ikke siden at blive skilt derfra.