LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nævn
Nævn, gammeldansk betegnelse for nævningerne under en retssag og for det ved disse tilvejebragte bevis. I nutiden hyppigt brugt om kollegialt sammensatte administrative myndigheder på lignende måde som råd, kommssion, udvalg eller lignende.