LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nød
Nød (botanisk) kaldes en tør frugt, som kun indeholder 1, sjælden og ikke normalt 2 frø (»filippine«), og som ikke åbner sig ved spiringen, da frøgemmet (»skallen«) sprænges. Er frøgemme og frøskal sammenvokset, kaldes nødden skålfrugt. Nødagtige dele af frugten fremkommer ved spaltning, således af spaltefrugten (for eksempel hos læbeblomstrede), af ledskulpen og ledbælgen. En nød spredes i almindeligehed som frøet.Nød, ældre betegnelse for hornkvæg, brugtes dog også i forbindelsen »ungnød« om det unge dyr; norsk »naut«. I stednavne forekommer det ikke sjælden, som for eksempel Nødebo, der 1246 skreves Nøthebothe, det vil sige boder eller skure, hvor ungkvæget kunne finde ly.