LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nødhjælp
Nødhjælp betegner såvel i den akademiske som den populære lægekunst indbegrebet af de håndgreb, medicinanordninger et cetera, der foreløbig er at bringe i anvendelse i pludselig påkommende sygdomstilfælde eller ulykkestilfælde, navnlig hvor hjælperen - læge eller lægmand - står uden det professionelt regelmæssige materiel og derfor skal benytte det tilfældig forefundne på bedst mulige måde. Mens denne nødhjælp for de professionelle lægers vedkommende navnlig er blevet udviklet som en del af krigslægekunsten - og her undervises helt systematisk i nødhjælp -, er det for publikum især gennem den såkaldte samaritergerning, at nødhjælp blev ført ind i et slags system. Til nødhjælp hører først behandlingen af blødninger og læsioner af forskellig art - benbrud, sår med mere, dernæst behandling af forbrændinger, forfrysninger, druknede, forgiftede, men endelig også den foreløbige behandling af en del pludselige sygdomstilfælde, som besvimelser, hjertestop og flere.