LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nødror
Nødror (søvæsen). Når et skib ved grundstødning, havari eller andre uheld: har mistet sit ror og nødvendigvis skal fortsætte rejsen, og det ikke har et reserveror om bord, må det opsætte nødror. Et sådant kan dannes af de forhåndenværende hjælpemidler på forskellig måde. Man kan for eksempel konstruere en ramme af tømmerstykker, lukket med planker eller fyldt med tovværk og klædt med sejldug. På rammens forkant fæstes et spir eller lignende, der vises gennem rorhullet; til dens underkant surres nogle jernvægte for at holde den lodret, med tove surres den til skibets agterstavn, og med taljer (rortaljer) fra dens agterkant bevæges (drejes) den som et almindeligt ror.

En anden, men primitiv måde at hjælpe sig på, er at slæbe en svær trosse efter skibet; ved hjælp af taljer hales den efter omstændighederne op til den ene eller anden side af agterskibet, hvorved der frembringes et drejningsmoment. Der er i tidens løb angivet mangfoldige andre former for nødror.