LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Nøgleharpe
Nøgleharpe, et gammelt nordisk strygeinstrument, der endnu træffes hist og her i Sverige i hænderne på en bondespillemand. Tonerne gribes ligesom på en bondespillemand ved hjælp af en tangentmekanisme, og buen berører, foruden den streng, hvorpå melodien spilles, også en dybere stemt streng, som danner en konstant bas. Under de to strenge ligger flere andre, som ikke berøres af buen, men kun bidrager til at forstærke klangen. Instrumentet bæres i et bånd foran på brystet.