LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Øer        


Ø
1. 28. bogstav i det danske alfabet, hvis man regner w med til det danske alfabet. Ø er opstået af diftongen oe. Oprindelig er vokalen ø det græske oi, der på latin blev stavet oe og senere blev til ø. På svensk skrives ø som Ö og ö.
2. I mængdelæren den tomme mængde.
3. Forkortelse for øst.
4. Indregistreringsbogstav for motorkøretøjer i Ringkøbing amt indtil den 1.4.1959.
5. Ø er partibogstav for Enhedslisten.
6. En ø er et landområde som er mindre end et kontinent og større end en sten, og som er helt omgivet af vand. En lille ø kaldes for en holm. Øer kan ses i havene, i oceaner, i søer eller i floder. Størrelsen varierer kraftigt fra små slam- og sandøer på få kvadratmeter til Grønland som med sit areal på 2.175.000 kvadratkilometer er den største ø i verden. Australien er større, men regnes for at være et kontinent.