LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Pace
Pace bruges i ryttersproget til at angive hastigheden af et ridt, for eksempel: Han tog banen i skarp, rolig eller langsom pace. Ordene pace og pacemaker er dog først kommet ind i den almindelige bevidsthed gennem cyklismen.

Endnu mens de høje bicykler var i brug, opdagede man nytten af at køre tæt bag en anden cyklist; det føltes på en gang som en psykisk og fysisk hjælp, og englænderne kaldte denne dobbelte hjælp pace. Den, der kører forrest, er pacemaker, den, der kører bagest, »bliver pacet«, »lader sig pace«, »benytter pace«.

Pace og pacemakere blev mere og mere uundværlige i cykelløb, og det blev sat i system, således at kendte ryttere og store fabrikker engagerede deres faste stab af pacemakere, som var indøvede i på alle mulige måder og på forskellige slags maskiner at træde hjælpende til under løbene for at yde mesteren den bedst mulige pace.

Fra cykelløbene er udtrykket pace gået over i idrætssproget og betegner altid den hjælp, man har ved at følge tæt efter en anden, det være sig til fods, til hest eller på cykel.