LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Kreta           Knossos        


Phaistos
Phaistos, oldgræsk by og paladsanlæg på Kreta, fra bronzealderen, grundlagt i kretisk-minoisk tid og antagelig ødelagt i 11. århundrede f.Kr. Stedet er henimod midten af øen, ikke langt fra sydkysten, ved Messarabugten, modsat Knossos, øens andet hovedsæde i denne periode, henimod nordkysten.

Stedet har udelukkende interesse ved de betydelige arkæologiske fund, som er fundet her, fra 1900 og følgende år for italiensk regning ved F. Halbherr og Luigi Pernier. Navnlig er fundet et fyrstepalads af lignende anlæg som det i Knossos, men mindre kompliceret, de ældste dele antageligt fra 1. halvdel af 3. årtusinde f. Kr. Dybere ligger lag fra stenalderen.

I den viste, ikke ganske fuldstændige plan er de ældre anlæg betegnede sort, de yngre skraveret. Foran paladset er en gård med trinrækker, mulig siddepladser for tilskuere og tilhørere ved opvisninger (i planen til venstre). I øvrigt er murene endnu delvis 2—3 m høje. Den brede trappe ved F antages at have ført til et af hovedrummene, Megaron?, i det ombyggede palads. Der var flere stokværk, hvilket foranledigede trappeanlæg og lysgårde. Væsentlig grupperer paladset sig om en stor gård (A), 46 1/2 X 22 1/3 m, samt mindre gårde (B, C). Af den store mængde af rum er pillesalene (D, E) særlig ejendommelige. Mulig var det kvindefløjen. Der er magasinrum med store lerbeholdere og talrige anneksrum for al slags brug. Utvivlsomt var paladset århundreder igennem sæde for et fyrstehus, og det er af de anlæg, som endnu afspejler sig i homeriske skildringer.