LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Planteartikler        


Planter
Planter

Blodbøg
Klassifikation:
  • Rige: Planter (Plantae)
Divisioner:
  • Karplanter (Trachaeophyta)
  • Mosser og levermosser (Bryophyta)
Planteriget (Plantae) omfatter alle planter og er et af de riger som indgår i den biologiske systematik (de andre riger er dyr, protister, svampe og bakterier). Studiet af planteriget kaldes for botanik.

Klassifikation
Planteriget inddeles i divisioner, klasser med flere og alle planter er enten frøplanter eller sporplanter. Planter, ligesom alger, er autotrofe organismer.

Aristoteles inddelte alle levende væsner i planter, som ikke bevæger sig eller han sanseorganer, og dyr. I Linnés system inddeltes organismerne i Vegetabilia (senere Plantae) og Animalia. Senere blev det mere indlysende at en yderligere inddeling var nødvendig, hvilket resulterede i at svampe og alger blev flyttet ud af planteriget.

Klassifikationen af planter er særdeles omfattende med en lang række systemer. Man vil derfor ofte møde modsætninger mellem de enkelte systemer. Samtidig foregår der på nuværende tidspunkt en lang række registreringer og opdelinger på baggrund af dna-analyser.

De vigtigste klassifikationer kan dog ofte ses ud fra endelsen af det videnskabelige navn. De er som følgende oversigt viser:

Division-phyta
Underdivision-phytina
Klasse-opsida
Underklasse-idea
Overorden-anae eller -florae
Orden-ales
Familie-aceae (med undtagelser)
Underfamilie-oideae
Tribus-eae