LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Rea Silvia
Rea Silvia, også kaldet Ilia, var efter det ældre romerske sagn en datter af Æneas. Senere gjorde man hende imidlertid til en datter af den albanske konge Numitor. Af sin farbror Amulius, der havde stødt Numitor fra tronen, blev hun gjort til vestalinde, men blev derefter ved guden Mars mor til Romulus og Remus, som senere grundlagde Rom. Om hendes senere skæbne fortæller sagnet på forskellig måde; sædvanlig fortælles, at hun blev styrtet i Tiberen eller selv styrtede sig i floden, hvorefter flodguden tog hende til sin hustru.