LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Reaktion
Reaktion (latin), modvirkning, modvirken, tilbageslag; i politisk henseende: Modarbejdelse af fremskridt og forbedringer, bestræbelse efter at genindføre forældede tilstande.


Reaktion. Ifølge Newtons 3. lov vil, når et legeme påvirker et andet legeme med en vis kraft, aktionen, det andet legeme virke tilbage på det første med en lige så stor, men modsat rettet kraft, reaktion. Når s åledes jorden tiltrækker for eksempel månen med en vis kraft, vil månen ogs å tiltrække jorden og det med en lige så stor kraft med modsat retning. Der er ingen væsensforskel mellem reaktionen og aktionen: hvad der er reaktion set fra det ene af de to legemer, er aktion, set fra det andet legeme.